KONTAKT

8ZERO Sp. z o.o.
ul. Bułgarska 126c/7
60-382 Poznań

NIP: 779-241-61-44
VAT-UE: PL 779-241-61-44
REGON: 302531413

KRS: 0000478371 (Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS)

Kapitał zakładowy: 50.000zł w całości wpłacony

tel. +48 61 61 00 218
fax +48 61 61 00 313

email: info(at)8zero.pl